Col·laboració AFA Escola Baró de Viver

L’AFA de l’escola Baró de Viver és un agent molt actiu dins els projectes de retorn social de Sinèrgics.

Aquest últim cop, en Javier Rivilla -Ampaficalitat-, ha estat el protagonista que ha donat resposta a la demanda rebuda.

L’AFA, tenia problemes a l’hora de portar un control en la seva economia. Volien saber exactament les pèrdues o els guanys per poder organitzar i crear noves activitats, com per exemple les activitats extraescolars. Aquest control, els ajuda a saber si es viable o no finançar noves propostes, amb els recursos que disposen.

Per poder dur a terme aquest control més exhaustiu, abans de res van fer una anàlisi de quines activitats actualment es realitzen des de l’AFA i quin tipus de registre contable fan servir. A partir d’aquí, van crear i definir l’organització de la seva tasca.  Mitjançant un full d’Excel especialment creat i personalitzat per aquesta AFA, podran omplir les caselles prèviament definides pel Javier -Ampafiscalitat-, de manera que quan estigui complet tindran molta informació per resoldre els dubtes que els hi sorgeixen quan han de decidir si emprendre o no una altra activitat. Informació com: resultat de l’Afa, tresoreria, etc.

No només va acabar aquí la intervenció del Javier, sinó que també els hi va donar tota la informació necessària al voltant de les subvencions: saber quan surten, com tramitar-les, realitzar la seva justificació, etc.

Esperem que l’AFA de l’escola Baró de Viver continuï tan activa com fins ara amb el projecte Sinèrgics, senyal que aconseguim donar resposta a les seves necessitats.

Com sempre gràcies a totes les parts que han fet possible sumar un projecte de retorn social més.

Recommended Posts