Diagnòstic en Positiu

Tots els i les coworkers de Sinèrgics necessiten conèixer el barri on està ubicat el coworking. És important saber quines són les entitats que estan al nostre voltant. No només tenir consciència de quines hi ha, sinó saber a què es dediquen, quines són  les seves  funcions i quins recursos tenen.  

Creiem que només així, realitzarem uns retorns adients a les necessitats del nostre entorn. Podrem crear projectes coordinats amb les tasques i funcions de la xarxa comunitària del barri. Volem aportar i col·laborar amb projectes que sumin a la resta de les associacions/ entitats de Baró de Viver, dotant-los de noves oportunitats.

Per aquest motiu, les noies del SIEP – servei d’intervenció a l’espai públic- del districte de Sant Andreu i coworkers de Sinèrgics, ens van plantejar realitzar una dinàmica per la resta de coworkers de la comunitat de Sinèrgics.

Aquesta activitat tenia l’objectiu de donar tota la informació necessària a la comunitat, respecte al teixit comunitari i associatiu existent a Baró de Viver. Fer un repàs de les entitats que ens trobem al barri i realitzar un diagnòstic en positiu  envers  les oportunitats, beneficis, recursos i aspiracins, que com a professionals podem aportar.

Una activitat molt enriquidora per tots els que formem part d’aquest coworking de retorn social. Donat que va ser una dinàmica molt participativa, on cada un dels participants vàrem poder contribuir donant la nostra perspectiva sobre com incidir en el barri.

Recommended Posts