Pintem amb aquarel·les!

Nou taller per l’equipament del barri de la Sala Jove Baró de Viver. Aquest cop el gruo de joves ha pogut gaudir i participar en un taller d’iniciació a les arts plàstiques mitjançant les aquarel·les. La nostra experta en aquest tema es la coworker Lola Abell       àn. Els nois i noies han pogut experimentar amb aquesta tècnica i gaudir conjutament d’un nou aprenentatge.

Recommended Posts