Tallers Escola Esperança

L’escola Esperança de Baró de Viver ha estat aquest cop qui ha rebut un projecte de retorn social.

El nostre coworker Miquel Navarro – https://miquel-navarro.comcoach, educador social i formador en creativitat, va crear i dissenyar dos tallers per l’alumnat del curs de 3r i 4t d’ESO.

La primera sessió era un taller de IKIGAI, un taller on es fa servir un mapa mental per reflexionar sobre les seves inquietuds amb els estudis i el món laboral . Com viure amb passió per allò que et fa feliç. El taller és una proposta experimental i s’acompanya amb materials per a l’aula.

I la segona sessió va ser un taller per descobrir i conèixer el projecte Sinèrgics. Conèixer les preguntes i les respostes clau per tenir una clara idea del que és aquest projecte.

Per grups cooperatius, l’alumnat va anar descobrint diferents vídeos de curta durada on podien extreure les conclusions sobre Sinèrgics.  Els nois i noies van haver de fer servir el seu propi mòbil i la comunicació per aconseguir explicar a un veí del barri que és Sinèrgics i com una persona emprenedora pot accedir al servei.

Han estat dueds sessions exitoses, ja què no només s’adapten a les necessitats dels i les alumnes sinó que estan dinamitzades mitjançant les eines o recursos que fa servir la joventut avui en dia. I a més, gràcies a realitzar aquests tallers, un sector que a vegades costa de vincular-se, aconseguim que els i les joves sàpiguen que és l’emprenedoria i el nostre servei.

L’escola ja ens ha demanat repetir-ho per un altre grup classe, davant de la bona rebuda que ha tingut.

Així que  només ens cal donar les gràcies en Miquel per sempre posar tanta energia i ganes als projectes de retorn que dinamitza.

Recommended Posts