Tràmits i documentació

Aquest cop, volem destacar la implicació dels nostres coworker en els projectes de retorn social a la comunitat veïnal a nivell particular.

La gran majoria de projectes van destinats al teixit comunitari del barri, a les entitats, les associacions, a les escoles, etc. Però de tant en tant, també fem front a necessitats que vénen directament dels veïns i veïnes del barri a nivell individual. Que no per això són menys importants. Sempre que podem, intentem respondre o donar servei a totes les demandes.

Per posar dos exemples, volem nomenar dos col·laboracions dels nostres coworkers:

L’Omar Lechheb  és un professional de la nostra comunitat que es dedica a l’assessoria jurídica. L’última col·laboració que ha realitzat ha estat ajudar al president del club de Fútbol de Baró de Viver Lluís Vendrell, a tramitar la documentació necessària per l’obtenció del certificat digital.

I per altra banda, la nostra coworker Sandra Torras pedagoga-, ha col·laborat amb la presidenta de la Comissió de festes , Ramona Luparo, elaborant la justificació de la subvenció per la comissió.

Dos projectes, de la mateixa importància que la resta dels que realitzem. El nostre principal objectiu és cobrir les màximes necessitats a través del coneixement de la comunitat de professionals de Sinèrgics.

 

Recent Posts