Vídeos Testimonials

Tornen els vídeos de Sinèrgics, i aquest cop d’una manera més professional.

L’any passat vàrem crear un canal de YouTube de Sinèrgics. La finalitat era anar penjant vídeos testimonials dels coworkers que anaven formant part de la nostra comunitat, i fer-lis tres preguntes sobre la seva experiència a Sinèrgics:

  • Perquè van decidir formar part de Sinèrgics?
  • La seva experiència en aquest coworking de retorn social.
  • Què els hi dirien a altres emprenedors perquè s’animessin a formar-ne part.

Aquests vídeos ja penjats al canal, estaven realitzats pel mateix equip gestor de Sinèrgics amb un mòbil.

Després de donar-hi certes voltes,  vàrem pensar que podríem demanar a algun coworker professional en l’àmbit de la fotografia i/o vídeo, que col·laborés ajudant-nos a filmar aquests vídeos testimonials.

Vàrem preguntar-li a la nostra coworker Eva Crespo – maquetista i educadora social- si volia participar en la gravació. Ella va accedir encantada.

Per tant, en breus, tornareu a gaudir del canal de Sinèrgics i podreu anar coneixent els coworkers que van entrant a la comunitat de Sinèrgics.

Recent Posts